Best Joomla Template by Web Design

Anunturi / Comunicari


Conferința "Omul contemporan și Dumnezeu"

Publicat: Sâmbătă, 08 Octombrie 2016

afis Siria 12 oct 1

Concert de colinde 2015

Publicat: Miercuri, 09 Decembrie 2015

AFIS 2015 copy

ANUNŢ referitor la elaborarea unor proiecte de hotărâre care vor fi supuse adoptării în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015

Publicat: Luni, 17 August 2015

Nr. 8675/17.08.2015

ANUNŢ

referitor la elaborarea unor proiecte de hotărâre care vor fi supuse adoptării în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015

Având în vedere prevederile art. 7 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 republicată, aducem la cunoştinţa publică că în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna septembrie 2015 se vor supune spre analiză şi adoptare următoarele proiecte de hotărâre:

  1. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2015 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii aferent anului 2015;

  2. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, în cursul anului 2015;

  3. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr.308055, nr.cad.3308055 ,trup izolat - curţii construcţii, intravilan situat în localitatea Mîsca, f.n. în suprafaţă de 60880 mp, proprietatea privată a Comunei Şiria;

  4. aprobarea proiectului de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei Şiria a parcelei de teren situată în intravilanul localităţii Şiria, înscrisă în CF nr. 307396 Şiria în suprafaţă de 914 mp, nr. cad. 307396, proprietatea Statului Român;

  5. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru realizarea unui monument dedicat lui Ștefu Nicolae;

Textele integrale ale proiectelor pot fi consultate pe site-ul comunei Şiria.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii privind proiectele de acte normative până la data de 21.09.2015 la Primăria comunei Şiria – compartiment juridic.

SECRETAR,

Jr. Sârb Gabriela

ANUNŢ referitor la elaborarea unor proiecte de hotărâre care vor fi supuse adoptării în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015

Publicat: Vineri, 24 Iulie 2015

Citește mai departe...

Zilele Şiriei - ediţia a X-a, 2015

Publicat: Marți, 16 Iunie 2015

Zilele Siriei 2015 Afis A3

Comunicat de presă - proiect "Reabilitare si Modernizare Şcoala Generala cu Clasele I-VIII Galşa"

Publicat: Marți, 09 Decembrie 2014

Conţinutul acestui material nu reprezintăîn mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă

 

În data de 30.09.2014 a fost semnat contractul de finanţare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 şi Unitatea administrativ-teritorială a Comunei Siria în calitate de beneficiar, în vederea finanţării proiectului de investiţii ,,Reabilitare si Modernizare Scoala Generala cu Clasele I-VIII Galsa” în valoare de 643.780,60 lei, din care valoarea eligibilă este de 608.220,60 lei. Finanţarea nerambursabilă este de 98 % din valoarea cheltuielilor eligibile respectiv de 596.056,18 lei.

Proiectul este finantat prin Regio – Programul Operational Regional si va fi implementat în Comuna Siria, Sat Galsa , Str. Principala , nr.139A , Jud. Arad. Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni de la semnarea contractului de finanţare.
Proiectul vizează reabilitarea Școlii Generale din Satul Galsa Comuna Siria si prevede următoarele lucrări de interventie si reabilitare:
- inlocuirea sarpantei si a invelitorii afente, obiecte ce prezinta un stadiu inaintat de degradare fizica
- extinderea cladirii scolii cu o terasa acoperita, avand o structura de rezistenta independenta fata de cladirea existenta
Siria : Noiembrie 2014
Investim în viitorul tău !
Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Comunicatul original, în forma în care a fost el emis, poate fi consultat in format PDF, urmând următorul link:

Comunicat_de_presa_conferinta_lansare_proiect_siria.pdf