HCL 40 / 18.03.2011

HOTĂRÂREA NR.40

din data de 18.03.2011

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local în adunarea generală a acţionarilor SC Compania de Apă SA Arad, să voteze revocarea d-lui Costea Mihai, din calitatea de membru în Consiliul de Administraţie, alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al Companiei din lista aprobată de A.D.I. şi reconfirmarea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei

Consiliul local al comunei Şiria, având in vedere:

– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

– raportul nr.2330/16.03.2011 înaintat de secretarul comunei Şiria;

– expunerea de motive nr.2331/16.03.2011;

– raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria,

– adresa nr.3428/10.03.2011 a SC Compania de Apă Arad SA Arad, prin care solicită adoptarea prezentei hotărâri;

ţinând cont de prevederile:

– art.37 din Legea nr.215/2001 privind desemnarea reprezentantului unităţii administrativ teritoriale în Adunarea generală a operatorului regional SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA ARAD

în temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 14 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se mandatează reprezentantul comunei Şiria dl. Pintean Cosmin-Cătălin, administrator public în cadrul Primăriei comunei Şiria, cetăţean român, născut la data de 15.01.1970 în Şiria, judeţul Arad, domiciliat în Şiria, sat Galşa, nr.397, jud.Arad, posesor al CI seria AR, nr.192293, eliberat de Pol. Orş. Pîncota la data de 17.12.2003 să voteze:

– revocarea d-lui Costea Mihai, din calitatea de membru în Consiliul de Administraţie;

– alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al Companiei din lista aprobată de ADI;

– reconfirmarea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compania de Apă Arad şi Consiliul local Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – judeţul Arad;

  • Consiliul Local Şiria;

  • S.C. Compania de Apă S.A. Arad

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE,

Priescu Marcel-Ioan SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support