DISPOZITIA NR. 45 din data de 22.01.2014

DISPOZITIA NR. 45

din data de 22.01.2014

privind aprobarea Planului de Acțiune Sectorial pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015

Viceprimarul comunei Şiria, având în vedere:

– necesitatea implementării măsurilor prevăzute în planurile de acțiune ale Stategiei Naționale Anticorupție 2012 -2015 (denumită în continuare SNA 2012-2015), și în vederea realizării obligațiilor stabilite în cadrul stategiei, prin intermediul proiectului PACAR derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală Anticorupție și Asociația pentru Implementerea Democrației;

– propunerea Planul Sectorial pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;

ţinând cont de prevederile:

– art.1 și art.3 din HGR nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului Național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015;

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART. 1 Se aprobă Planul de Acțiune Sectorial al Primăriei comunei Șiria pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART.2 Dispoziţia se comunică cu:

– instituțiile care instrumentează proiectul PACAR;

– membrii Grupului de lucru constituit la nivelul comunei Șiria;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad

A V I Z A T

VICEPRIMAR SECRETAR,

Buzdugan Viorel jr. Sârb Gabriela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support