DISPOZIŢIA NR. 49 din data de 27.01.2014


D I S P O Z I Ţ I A  NR. 49

     din data de 27.01.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședința de îndată

            privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință de îndată

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

         ţinând cont de prevederile:

–         art.39 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă de îndată de lucru în data de 29.01.2014, orele 9:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. revocarea HCL Șiria nr. 155/25.10.2013 și HCL Șiria nr. 156/25.10.2013;
  2. aprobareaparticipării Consiliului Local Șiria la Programul Național de Dezvoltare Rurala, Axa  IV LEADER, masura 413.22 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, cu proiectul „Achizitie utilaje pentru comuna Siria, județul Arad”;
  3. aprobarea memoriului justificativ pentru investiţia ,,Achiziție utilaje in comuna Șiria, județul Arad”.

  Dispoziţia se comunică cu :

– membrii Consiliului local;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

           P R I M A R

           Ing. Bot Valentin                                                     A V I Z A T

                                                                                              SECRETAR

                                                                                              Sârb Gabriel

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support