DISPOZIŢIA NR. 58 din data de 29.01.2014

DISPOZIŢIA NR. 58

din data de 29.01.2014

privind constituirea comisiei de elaborare a Statutului comunei Șiria

Primarul comunei Şiria, având în vedere necesitatea constituirii comisiei de elaborare a Statutului -cadru al comunei Șiria;

ţinând cont de prevederile:

  • Art.6 din OG nr. 53/2002 privind Statutul –cadru al unității administrativ-teritoriale;

  • art.36 alin.(3) lit. a, art.119 din Legea nr.215/2001, republicată,cu modificări și completări ulterioare.

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată

D I S P U N E:

ART.1Se constituie Comisia de elaborare a Statutului comunei Șiria în următoarea componenţă:

– Sârb Gabriela – secretarul comunei Șiria – preşedinte;

– Gajdo Tunde-consilier juridic -membru(secretar)

  • Pintean Cosmin – Cătălin, administrator public – membru

  • Iancu Irina- consilier agricol – membru;

  • Iakab Maria- referent autoritate tutelară – membru;

  • Pop Maria – referent stare civilă – membru;

  • Petcovici Emilia- responsabil urbanism – membru;

  • Rentz Melinda-șef contabil -membru;

  • Suciu Cătălin Răzvan-inspector contabilitate – membru.

ART.2 Membrii comisiei vor elabora Statutul cadru al comunei Șiria în conformitate cu prevederiile OG nr. 53/2002.

ART.3 Statutul Comunei Șiria va fi supus spre aprobare Consiliului Local Șiria în ședința ordinară din luna februarie 2014.

ART.4Dispoziţia se comunică cu:

– Membrii comisiei;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

P R I M A R,

ing. Bot Valentin  

 

A V I Z A T

pt. SECRETAR,

jr. Sârb Gabriela

cj. Gajdo Tunde

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support