DISPOZITIA NR. 186 din data de 03.02.2014

D I S P O Z I T I A  NR. 186

din data de 03.02.2014

         Primarul comunei Şiria, având în vedere adresa nr. 791/29.01.2014 înaintată de SC FINIVOPS DISTRIBUTION SRL, executant, privind necesitatea efectuării recepţiei la terminarea lucrării „Renovare și extindere Cămin Cultural Galșa”,

         ţinând cont de prevederile:

          – art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 din Regulamentul aprobat prin HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

 ART.1 (1) Se constituie comisia de recepţie la terminarea lucrărilor  pentru obiectivul de investiţie  „Modernizare Cămin Cultural în localitatea Galșa, nr. 113, comuna Șiria, jud. Arad”, în următoarea componenţă:                                                          

1. Pintean Cosmin-Cătălin   – preşedinte, administrator public Primăria Şiria;

2. Petcovici Emilia                – membru, ing. urbanism Primăria Şiria;

3. Popa Garofița                            – membru, șef serviciu Primărie Șiria;

4. Suciu Cătălin – Răzvan     – membru, inspector fiscal Primăria Şiria;

5. Rus Dana                         – membru, consilier contabilitate Primăria Şiria;

6. Gajdo Tunde                    – membru, consilier juridic al Consiliului Local

  Șiria;

7. Priescu Marcel-Ioan                  – membru, consilier local.

         (2) Recepția se va desfășura în data de 10.02.2014, orele 10,00 la sediul Căminului Cultural Galșa.

           ART.2 Dispoziţia se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului – judeţul Arad,

–         Membrii comisiei.

       P R I M A R                                              A V I Z A T,

       Ing. Bot Valentin                                 pt. SECRETAR,

                                                                    Cj Gajdo Tunde                        

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support