DISPOZITIA NR. 213 din data de 13.03.2014

D I S P O Z I T I A  NR. 213

din data de 13.03.2014

privind delimitatea secţiilor de votare de pe raza comunei Şiria

            Primarul comunei Şiria, având în vedere:

– necesitatea delimitării secţiilor de votare şi referatul nr.1784/28.02.2014 întocmit de persoana responsabilă cu gestionarea registrului electoral în care se arată că în baza de date a registrului electoral în lista de alegători anumite persoane au adresa de domiciliu doar cu numărul administrativ fără stradă, fiind necesară arondarea acestora la secţiile de votare;

– întocmirea dispoziției de delimitare conform anexei generată de programul Registrul Electoral;

            ţinând cont de prevederile:

         – art. I al OUG nr. 4/2014 pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014;

-art.18 alin.2 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice;

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată;

           

D I S P U N E:

            ART.1 Se delimitează secţiile de votare de pe raza comunei Şiria conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART.2 Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe site-ul instituţiei şi se comunică cu:

–          Instituţia Prefectului judeţului Arad,

–          secretarul comunei Şiria;

–          AEP Filiala Reșița.

            P R I M A R

        ing. Bot Valentin

                     A V I Z A T  

                                        SECRETAR,

                        Jr. Sârb Gabriela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support