DISPOZIŢIA NR. 214 din data de 20.03.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 214

din data de 20.03.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 27.03.2014, orele 16.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea    

                           

ORDINE DE ZI:

 1. aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șiria, pentru anul 2014;
 2. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru luna ianuarie 2013; 
 3. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului tehnic de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor aparținând Consiliului Local al Comunei Şiria, pentru anul 2014;
 4. aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea suprafeţelor agricole pentru care se solicită sprijin în anul 2014 prin A.P.I.A. Arad;
 5. aprobarea proiectului de hotărâre privind împuternicirea persoanei desemnată din partea Comunei Șiria pentru depunerea cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă care se vor acorda în anul 2014;
 6. aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Şiria în Dosar nr. 208/108/2012* la Curtea de Apel Timişoara;
 7. aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unei scutiri la majorările de întârziere aferente impozitului pe clădiri și teren, SC ROMPRESTĂRI SA;
 8. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 10726 lei în vederea editării unui volum închinat marilor personalități șiriene;
 9. aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șiria;
 10. aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei de teren intravilan trup izolat, înscris în CF nr. 49 Mîsca, nr. top. 415:703/1:1090/a/1/1/1/a/1/1/2/a/2/2/1/1/a, proprietatea privată a Comunei Șiria;
 11. aprobarea proiectului de hotărâre privindîncheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 9590/30.12.2004 încheiat cu d-na Şora Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Şora Mariana
 12. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–          Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

                                                                                                         A V I Z A T

            P R I M A R                                                                          SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                    jr.  Sârb Gabriela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support