DISPOZIŢIA NR. 245 din data de 09.04.2014

DISPOZIŢIA NR. 245
din data de 09.04.2014

privind constituirea comisiei de evaluare a dalelor de beton rezultate în urma lucrărilor de reamenajare a parcului din centrul comunei Şiria

Primarul comunei Şiria, având în vedere referatul nr. 3070/09.04.2014 al administratorului public din cadrul Primăriei comunei Șiria privind necesitatea constituirii comisiei de evaluare a dalelor de beton rezultate în urma lucrărilor de reamenajare a parcului din centrul comunei Şiria;

         ţinând cont de prevederile:

–         art. 2 şi anexa 2 cap.1 din HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;

–         art.36 alin.(2) lit. c și art.123, alin.1 și 2 din Legea nr.215/2001, republicată,

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată

D I S P U N E:

ART.1 (1) Se constituie Comisia de evaluare a dalelor de beton rezultate în urma lucrărilor de reamenajare a parcului din centrul comunei Şiria, în vederea vânzării, în următoarea componenţă:

–         Rentz Melinda, contabil șef                                 – preşedinte;

–         Pintean Cosmin-Cătălin, administrator public        – membru;

–          Suciu Cătălin-Răzvan                                          – membru.

      (2) În raportul întocmit de comisia de evaluare se va stabili prețul de vânzare a bunurilor menționate la alin.1.

         ART.2Dispoziţia se comunică cu:

  – membrii comisiei;

  – Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

     P R I M A R,                                                  A V I Z A T

     ing. Bot Valentin                                            SECRETAR,

                                                                        Sârb Gabriela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support