DISPOZIŢIA NR. 250 Din 15.04.2014

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 250

Din 15.04.2014

privind stabilirea locurilor de afişaj electoral

         Primarul comunei Şiria, având în vedere organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European din data de 25.05.2013,

         ţinând cont de prevederile:

–         art.40 alin.1 din Legea nr.33/2007,republicată privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul Europena, cu modificările şi completările ulterioare;

–         HG nr.80/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administraţiei

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

D I S P U N E:

         ART.1. Se stabilesc locurile de afişaj electoral, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

         ART.2. Dispoziţia se aduce la cunoştinţa partidelor politice prin afişare şi publicare pe site-ul Primăriei Şiria.

         Dispoziţia se comunică cu:

–         Prefectura Judeţului Arad.

–         Biroul de Poliţie Şiria.

                              

         PRIMAR,                                        AVIZAT DE LEGALITATE,

         Ing. Bot Valentin                                                        Secretar,

                                                                         Jr. Sârb Gabriela

                                                                                             

 

 

 

ANEXA NR.1 la Dispoziţia nr.250/15.04.2014

 

Denumirea localităţii

Locurile unde vor fi amplasate panourile de afişaj electoral

ŞIRIA

–         Primăria comunei Şiria

–         SC ENEL Distribuţie SA

–         SC „ROMPRESTĂRI” SRL (moara)

–         SC „URSU BLÂND” SRL

–         Parcul copiilor(Cofetărie-centru)

–         Staţia de autobuz nr. 2 situată pe Calea Aradului

–         Intersecţia str. 85 Infanteriei cu str. Locotenent Iacob

GALŞA

–         Căminul Cultural

–         Dispensar uman

–         SC „Maram Construct” SRL

MÎSCA

–         Scoala Generală

–         „Consum Coop” (Restaurant)

          PRIMAR,                                       AVIZAT DE LEGALITATE,

         Ing. Bot Valentin                              Secretar,

                                                                        Jr. Sârb Gabriela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support