DISPOZIŢIA NR. 253 din data de 23.04.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 253

din data de 23.04.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul Local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 30.04.2014, orele 16.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea       

ORDINE DE ZI:

 1. aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șiria, pentru anul 2014;
 2. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru lunile februarie și martie 2013; 
 3. aprobarea proiectului de hotărâre privind  transformarea unor funcții publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Şiria, în vederea promovării în grad profesional;
 4. aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea casării unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar degradate în cursul anului 2013;
 5. aprobarea proiectului de hotărâre privind  modificarea HCL Șiria nr. 56/07.04.2011 privind aprobarea cotizaţiei comunei Şiria la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, aferentă anului 2011;
 6. aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră din comuna Șiria;
 7. aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Șiria în AGA SC Compania de Apă Arad SA, în vederea aprobării participării companiei la majorarea capitalului social al societății Aqua Trans Mureș SA Arad cu suma de 804.000 lei;
 8. aprobarea proiectului de hotărâre privind  alocarea unei sume de bani în vederea organizării manifestărilor ocazionate  de Ziua Eroilor în data de 29.05.2014;
 9. aprobarea proiectului de hotărâre privind  alocarea unei sume de bani pentru inaugurarea Căminului Cultural din localitatea Galșa;
 10. aprobarea proiectului de hotărâre privind  alocarea unor sume de bani cu ocazia primirii delegației franceze din Bouguenais în perioada 30.04 – 04.05.2014 ;
 11. aprobarea proiectului de hotărâre privind  modificarea HCL Șiria nr. 170/25.11.2013 privind aprobarea vânzării apartamentului situat în Şiria, str. 85 Infanteriei, nr.17,înscris în CF nr.305446 Șiria, conform Legii nr. 112/1995;
 12. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei faza P.U.Z.  a lucrării „ Zonă de servicii în turism”, extravilan localitatea Mîsca, comuna Șiria, beneficiar Paven Diana Mădălina – P.F.A.;
 13. aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea HCL Șiria nr. 7/09.01.2014 privind încetarea activității echipelor de fotbal din cadrul Asociației sportive „Șiriana” Șiria;
 14. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–          Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

                                                                                                         A V I Z A T

            P R I M A R                                                                          SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                    jr.  Sârb Gabriela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support