DISPOZIŢIA NR. 279 din data de 21.05.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 279

din data de 21.05.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul Local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 28.05.2014, orele 20.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea       

ORDINE DE ZI:

  1. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru lunile februarie și martie 2013; 
  2. aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea contului anual de execuţie pentru exerciţiului bugetar 2013;
  3. aprobarea proiectului de hotărâre privind  scoaterea din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al  comunei Șiria a Mormântului lui Sigismund Borlea;
  4. aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Șiria;
  5. aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvărşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii ca o obligaţie stabilită de către o instanţă de judecată;
  6. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume de bani cu ocazia organizării Zilelor Şiriei ED a- IX aorganizat în 29.06.2014;
  7. participarea comunei Şiria la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă cu proiectul „Reabilitare şi modernizare Şcoala generală clasele I-VIII, Galşa”
  8. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–               Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

                                                                                                         A V I Z A T

            P R I M A R                                                                          SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                    jr.  Sârb Gabriela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support