DISPOZIŢIA NR. 300 din data de 18.06.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 300

din data de 18.06.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul Local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 25.06.2014, orele 08.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea       

ORDINE DE ZI:

  1. aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șiria, pentru anul 2014;
  2. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru luna mai 2014; 
  3. aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Regulamentului de ordine interioară (ROI) al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șiria;
  4. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Local de Informare și Promovare Turistică Galșa;
  5. aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea defunctului Krausz Cătălin;
  6. aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unei locuințe sociale;
  7. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–               Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

      

                                                                                                         A V I Z A T

            P R I M A R                                                                       SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                      jr.  Sârb G

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support