DISPOZITIA NR. 410 din data de 04.07.2014

D I S P O Z I T I A  410

din data de 04.07.2014

privind modificarea sediului unei secţii de votare de pe raza comunei Şiria

            Primarul comunei Şiria, având în vedere:

– necesitatea modificării sediului secţiei de votare nr.2-384 Mîsca, de la Şcoala Generală cu clasele I-IV Mîsca, în clădirea Căminului Cultural din localitatea Mîsca care a fost reabilitat, în vederea organizării în bune condiţii ale alegerilor viitoare, fără a perturba activitatea şcolară şi pentru a asigura unitar sediile secţilor de votare de pe raza comunei Şiria ;

– avizul de conformitate emis de A.E.P cu nr. 8729/25.06.2014, înregistrat la instituţia noastră cu nr. 5594/03.07.2014, favorabil modificărilor indicate;

            ţinând cont de prevederile:

         – art. 3 şi art.4 din HG nr. 6/2014 a A.E.P.;

         – art. I al OUG nr. 4/2014 pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014;

-art.18 alin.2 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice;

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

D I S P U N E:

         ART.1 Se modifică sediul secţiei de votare 2-384 din localitatea Mîsca, de la Şcoala Generală cu clasele I-IV Mîsca, în cadrul Căminului Cultural din localitatea Mîsca conform fişei tehnice , care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

         ART.2 Delimitarea secţiei de votare nr. 2-384 din localitatea Mîsca rămâne aceeaşi.

ART.3 Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe site-ul instituţiei şi se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului judeţului Arad,

–         secretarul comunei Şiria;

–         A.E.P.

            P R I M A R

        ing. Bot Valentin

                     A V I Z A T  

                                     Pt. SECRETAR,

                           Cj. Gajdo Tunde

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support