DISPOZIŢIA NR. 276 din data de 07.05.2014

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 276

     din data de 07.05.2014

                privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință extraordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

         ţinând cont de prevederile:

–         art.39 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă extraordinară de lucru în data de 13.05.2014, orele 9,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014.

  Dispoziţia se comunică cu :

– membrii Consiliului local;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

           P R I M A R

           Ing. Bot Valentin                                                     A V I Z A T

                                                                                              SECRETAR

                                                                                              

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support