DISPOZIŢIA NR. 299 din data de 13.06.2014

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 299

     din data de 13.06.2014

                privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință extraordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

         ţinând cont de prevederile:

–         art.39 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă extraordinară de lucru în data de 17.06.2014, orele 16,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. aprobarea proiectului de hotarare privind încheierea Actului Adiţional nr. 1/2014 la Contractul delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
  2. aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014.

  Dispoziţia se comunică cu :

– membrii consiliului local;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

           P R I M A R

           Ing. Bot Valentin                                                     A V I Z A T

                                                                                              SECRETAR

                                                                                              Sârb Gabriela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support