ANUNȚ nr. 3348 / 31.03.2021

Nr.3348/31.03.2021

ANUNȚ

PROPRIETAR: Comuna Şiria, jud. Arad, com. Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, cod fiscal 3518920, tel. 0257531101, fax 0257531449, email: registratura@primariasiria.ro;

2.OBIECTUL VÂNZĂRII: teren intravilan curți construcții în suprafață de 1252 mp, înscris în CF 313994 Șiria, nr. cad.313994 , situat în localitatea Galșa, nr.757 jud. Arad proprietate privată a comunei Șiria. Vânzarea se face conform HCL nr.145/17.09.2020 și OUG nr.57/2019.

3. INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:-se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăriei comunei Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr.184, cod poștal 317340, jud. Arad, sau prin Poștă.

3.2.Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartiment juridic -Primăria comunei Şiria, str. Regiment 85 Infanterie,nr.184, jud. Arad,cod poștal 317340, jud. Arad;

3.3.Costul documentaţiei şi condiţiile de plată: 10 lei;

Plata se poate face numerar la caseria instituției, sau prin virament bancar în contul RO 73TREZ0215006XXX019655, deschis la Trezoreria Arad, titular Comuna Șiria, CIF 3518920.

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.04.2021, ora 13.00.

4.INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE:

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 28.04.2021, orele 10,00;

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Şiria, Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad;

4.3.Fiecare ofertă trebuie depusă 1(un) exemplar original.

5.DATA ŞI LOCUL ÎN CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 28.04.2021, orele 11,00, la sediul Primăriei comunei Şiria str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad.

6.INSTANŢA COMPETENTĂ PENTRU SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI:- acțiunea în justiție se poate introduce la Secţia contencios administrativ a Tribunalului Arad , b-dul Vasile Milea nr. 2-4, Arad, jud. Arad, telefon 0257253630, fax 0257256484, email: tr-arad-reg@just.ro.

7.DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI DE LICITAŢIE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 01.04.2021 .”

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support