Anunț – vânzare teren C.F. 324656 – Șiria

Nr.2729/02.03.2023

ANUNȚ VÂNZARE

1.PROPRIETAR: Comuna Şiria, jud. Arad, com. Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 10, cod fiscal 3518920, tel. 0257531101, fax 0257531449, email: registratura@primariasiria.ro;

2.OBIECTUL VÂNZĂRII: teren fâneață în intravilan, în suprafață de 1184 mp, proprietate privată a comunei Șiria, înscris în C.F. 324656 Șiria, nr. cad.324656 , situat în comuna Șiria, sat Galșa, str. Ioan Popa nr.44.

Vânzarea se face conform art.363 din O.U.G.57/2019, conform Hotărârii Consiliul Local nr.38 din data de 24.02.2023

3. INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:-se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Şiria.

3.2.Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment juridic -Primăria comunei Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr.10,jud. Arad,cod poștal 317340;

3.3.Costul documentaţiei şi condiţiile de plată: fără plată;

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2023, ora 13.00.

4. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE:

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2023, orele 10,00;

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 10, județul Arad;

4.3.Fiecare ofertă trebuie depusă 1 exemplar original.

5. DATA ŞI LOCUL ÎN CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 29.03.2023, orele 13,00, la sediul Primăriei comunei Şiria str. Regiment 85 Infanterie, nr. 10, județul Arad.

6. INSTANŢA COMPETENTĂ PENTRU SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI:- acțiunea în justiție se poate introduce la Secţia contencios administrativ a Tribunalului Arad , b-dul Vasile Milea nr. 2-4, Arad, jud. Arad, telefon 0257253630, fax 0257256484, email: tr-arad-reg@just.ro.

7. DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI DE LICITAŢIE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 02.03.2023 .”

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support