Salariile de bază, indemnizaţile lunare pentru funcționarii publici, personalul contractual și funcțiile de demnitate publică din cadrul UAT Comuna Șiria, în conformitate cu Legea nr.153/2017, la 24.04.2023

72 salarizare.pdf

SALARIZARE 2023.pdf