Best Joomla Template by Web Design

ANUNŢ referitor la elaborarea unor proiecte de hotărâre care vor fi supuse adoptării în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015

Publicat: Vineri, 24 Iulie 2015

Nr.7832 /23.07.2015

ANUNŢ

referitor la elaborarea unor proiecte de hotărâre care vor fi supuse adoptării în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015

Având în vedere prevederile art. 7 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 republicată, aducem la cunoştinţa publică că în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015 se vor supune spre analiză şi adoptare următoarele proiecte de hotărâre:

  1. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2015 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii aferent anului 2015;

  2. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 1000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu aniversarea unei persoane care împlineşte vârsta de 103 de ani ;

  3. aprobarea proiectului de hotărâre privind sumei de 15.000 lei în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea vinului în Podgorie ed. a VII - a” în data de 13.09.2015;

  4. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea casării unui mijloc fix;

  5. aprobarea proiectului de hotărâre privind încadrarea în categoria de drum comunal a unui drum de exploatare din comuna Şiria;
  6. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cumpărării cotei de 2/9 din imobilul înscris în CF nr.302325,din localitatea Şiria str. 85 Infanteriei nr. 1844, proprietar Banca Cooperatista “Mureșul” Arad;

  7. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului intravilan-curții construcții, înscris în CF nr.306750 Șiria,din localitatea Galșa nr.719, proprietar tabular Kollar Ioan;

  8. aprobarea încheierii unui contract de concesiune cu CMI Suciu Bogdan, pentru spațiul cu destinația de cabinet medical în suprafață de 64,4 mp, situat în localitatea Șiria str. 85 Infanteriei nr.90;

Textele integrale ale proiectelor pot fi consultate pe site-ul comunei Şiria.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii privind proiectele de acte normative până la data de 21.08.2015 la Primăria comunei Şiria – compartiment juridic.

SECRETAR,

Jr. Sârb Gabriela