Best Joomla Template by Web Design

Raport PUZ si RLU investitorii privati, Muntean David George si Muntean Flavia

Publicat: Vineri, 16 Martie 2012

Nr.2085/14.03.2012                                        

 

                                                                                                                                                          

RAPORT

                privind  rezumatul  problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv referitor la intenţia de elaborare a unui PUZ şi RLU aferent pentru - zonă de servicii turistice - de către investitorii privaţi, Muntean David George şi Muntean Flavia

În cadrul procedurii de informare şi consultare a publicului în etapa pregătitoare-anunţarea intenţiei de elaborare, a fost depusă o observaţie, prin adresa înregistrată cu nr.1790/05.03.2012, de către domnul Vostinar Ioan Gheorghe, în calitate de proprietar al terenului situat în vecinătatea amplasamentului pe care se propune realizarea investiţiei, respectiv, faptul că pe terenul acestuia funcţionează o stupină.

Prin adresa nr. 1885/07.03.2012 Primăria Şiria a  transmis această observaţie investitorilor Muntean David George şi Muntean Flavia, aceştia comunicând prin adresa înregistrată la Primăria Şiria sub nr.2079/14.03.2012 că au luat la cunoştiinţă de semnalarea făcută.

 

Persoane responsabile cu informarea şi consultarea publicului:

Berghian Gabriela Mihaela – secretarul comunei Şiria

 

Petcovici Emilia - responsabil  cu activitatea de urbanism             

                   

 

 

                                                   PRIMAR,