Best Joomla Template by Web Design

Buletin informativ

Publicat: Sâmbătă, 19 Aprilie 2008

Buletin informativ în conformitate cu

art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

 

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

 

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Siria

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
-
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
-
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
-
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
-
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
-
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
- Legea 571/2003, privind Codul fiscal
- Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Siria

b1) Organigrama institutiei

b2) Regulamentul de organizare si functionare

b3) Regulamentul de ordine interioară 

b4) Statul de funcții

b5) Programul de functionare
De Luni pâna Joi, între orele: 0
8.00 - 16.00 , Vineri: 08.00 - 13.30

b6) Program de audiente

Primar, dl. Ing. Valentin Bot – Luni 08.00 – 10.00

- Miercuri 10.00 – 12.00
Secretar, dna
Sârb Gabriela - luni, 08.00 – 10.00

- joi 14.00 – 16.00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Siria si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei comunei Siria

dl. ing. Valentin Bot - Primar
dna. Sârb Gabriela - Secretarul comunei Siria

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
secretarul comunei Siria, dna. Sârb Gabriela

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria comunei Siria
Sediul: Siria, str. Regiment 85 Infanterie
Telefon : 0257/531101 Fax: 0257/531449

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site : www.primariasiria.ro

e) Sursele financiare,  bugetul  si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
- Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Siria;
- Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Siria;
- Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Siria, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
- Coordonatele de contact ale Primariei comunei Siria respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
- Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
- Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
- Lista documentelor produse si/sau gestionate,
potrivit legii
- Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

- dispozitiei ale primarului
- proiecte de hotarâri
- instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
- note de discutii
- referate de aprobare
- fise de audienta
- protocoale
- rapoarte
- studii
- analize
- prognoze
- proiecte de strategii
- scrisori sau adrese
- materiale de specialitate
- fise de proiect
- contracte de achizitie publica
- procese-verbale
- adrese
- observatii si propuneri
- avize
- planuri urbanistice de detaliu sau zonale
- planul urbanistic general
- certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
- autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
- autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
- date de stare civila

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate - sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

- reclamatia administrativa - se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
- plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

i) Strategia de dezvoltare 2014-2020