Best Joomla Template by Web Design

Anunt: Etapa 3 - aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională / investitor privat PAVEN DIANA MĂDĂLINA

Publicat: Joi, 27 Februarie 2014

Nr. 1563/26.02.2014

ANUNŢ

POSTAT pe SITE, AFIŞAT la sediul primăriei şi publicat în ZIAR

Data anunţului: 27.02.2014

Etapa 3 - aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

Primarul comunei Şiria anunţă că începând cu data de 27.02.2014 la sediul Primăriei Şiria, adresa – Şiria, str. Reg. 85 Infanterie nr.184, camera 16, se poate consulta documentaţia PUZ şi RLU - zona de servicii în turism. Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat PAVEN DIANA MĂDĂLINA - P.F.A., proprietar al terenului în suprafaţă de 10422 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şiria, în intravilanul şi extravilanul localităţii Mîsca, identificat prin CF nr.302030 Şiria şi CF nr.302942 Şiria;

Proiectantul PUZ-ului este SC ARHITEKT STUDIO SRL Timişoara, jud. Timiş, prin specialist cu drept de semnatură R.U.R. - arh. Ionasiu Adrian

Telefon: 0728966848

Beneficiarul PUZ-ului este PAVEN DIANA MĂDĂLINA - P.F.A.

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, se pot depune în scris, observaţii, recomandări, sugestii şi opinii privind documentaţia, la registratura Primăriei comunei Şiria.

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta pe site-ul primăriei Şiria şi afişa la sediul acesteia în termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

Sârb Gabriela– secretarul comunei Şiria

Petcovici Emilia - responsabil cu activitatea de urbanism

Adresa: Şiria, str.Reg.85 Infanterie, nr.184, telefon: 0257531101/0257531449

e – mail:primariasiria@yahoo.com

PRIMAR,

ing. BOT VALENTIN