DISPOZIŢIA NR. 208 din data de 28.02.2014

   A V I Z A T

Şef S.T.P.S. Jud. Arad

                   Col. Aurel DIACONU

DISPOZIŢIA NR. 208

din data de 28.02.2014

 

Primarul comunei Şiria având în vedere necesitatea actualizării situaţiilor privind mobilizarea economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare și pentru punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, valabil în perioada 2013-2016

 

ţinând cont de adresa nr. 103 AR/16.01.2014 a STPS jud. Arad și prevederile:

 

–          art. 47 lit. (d) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare;

 

–          art. 11 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare aprobate prin HG 370/2004;

 

–          art. 31 lit. A, lit.a, pct.4 și art. 36 din Ordinul comun 109/196/5/25/16930/63/540 din 21.01.2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război.

 

în temeiul art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată

 

D I S P U N E:

 

 

 

            Art.1 Societatea dumneavoastră SC BRUTĂRIA DRĂGAN SRL, cu sediul în comuna Şiria, sat Mîsca, nr. 254 are sarcina de a produce cantitatea de 1.123.887 kg pâine, pentru consumul raţionalizat al populaţiei, pe timp de un an de zile, în situaţii deosebite prevăzute de lege.

 

            Art.2   Dispoziţia se comunică cu:

 

–          Instituţia Prefectului – judeţului Arad;

 

–          SC BRUTĂRIA DRĂGAN SRL;

 

–          S.T.P.S. Jud. Arad.

 

P R I M A R

 

           ing. Bot Valentin                                                                A V I Z A T

 

                                                                                                         SECRETAR,

 

                                                                                                      Sârb Gabriela