Certificate de urbanism emise pe teritoriul comunei Siria în anul 2014 – actualizare martie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ŞIRIA

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE PE TERITORIUL

COMUNEI ŞIRIA ÎN ANUL 2014

Nr.

Crt.

Nr. CU/ Data emiterii

Beneficiar

Lucrarea solicitată

amplasament

Suprafaţă teren

(mp)

1

1/15.01.2014

Crişan Ramona Adina

Construire casa P+M

Şiria nr.1016

1260

2

2/28.01.2014

Foltuţ Florian Teodor

Construire sediu adminstrativ, hotel restaurant, hangar, parcare

Siria, F.N.

11423

3

3/28.01.2014

Iusco Ioan şi Iusco Ileana

Construire casă P+M

Galşa nr.680

800

4

4/28.01.2014

Dobre Ioan şi Dobre Mihaela

Construire anexa gospodăreasca a exploataţiei agricole

Misca F.N

1509

5

5/28.01.2014

Crisan Samirel Ioan

Construire casa P+1E

Siria nr.72/A

2100

6

6/28.01.2014

Mustaţă Romulus

Desfiintare clădire si anexa P (canton)

Şiria nr.2062

4300

7

7/28.01.2014

Comuna Siria

Modernizare drumuri agricole (DALI si DTAC)

Siria -extravilan

18856

8

8/05.02.2014

Comuna :iria

Elaborare DALI pentru Modernizare DC nr.91

Şiria DC 91

19200

9

9/05.02.2014

Laza Mircea

Construire anexă gospodărească a exploataţiei agricole

Şiria extreavilan

1050

10

10/05.02.2014

Potre Florian

Desfiinţare anexă şi construire anexă gospodărească P+M

Şiria, nr.221

2500

11

11/05.02.2014

Sc Compania de Apă Arad SA

Modernizare staţie de epurare Şiria

Şiria FN

14000

12

12/05.02.2014

Sc Compania de Apă Arad SA

Modernizare staţie de epurare Şiria –organizare de şantier

Şiria FN

14000

13

13/14.02.2014

Cîrpaci Dănuţ

Construire casă P; desfiintare anexă

şiria, nr.525

1442

14

14/24.02.2014

Cîrpaci Mircea

Desfiinţare casă

Şiria, nr.95

4366

15

15/24.02.2014

Nedea Vasile Vlad

Construire anexă gospodărească a exploataţiei agricole

Şiria extreavilan

1200

16

16/28.02.2014

Crisan Samirel Ioan

Operaţiuni notariale – comasare

Şiria, nr.1491

1449

Responsabil urbanism,

Ing.Petcovici Emilia