DISPOZITIA NR. 238 din data de 01.04.2014

D I S P O Z I T I A  NR. 238

din data de 01.04.2014

privind completarea Dispoziției Primarului comunei Șiria nr. 213/13.03.2014 privind delimitatea secţiilor de votare de pe raza comunei Şiria

            Primarul comunei Şiria, având în vedere:

– necesitatea completării Dispoziției Primarului comunei Șiria nr. 213/13.03.2014 privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza  comunei Șiria, cu mențiunea revocării Dispoziției nr. 205/28.02.2014;

            ţinând cont de prevederile:

         – art. I al OUG nr. 4/2014 pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014;

-art.18 alin.2 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice;

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată;

           

D I S P U N E:

            ART.1 (1) Se completează Dispoziția Primarului comunei Șiria nr. 213/13.03.2014 privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza  comunei Șiria.

            (2) După alin.1 al art.1 se introduce alin.2 care va avea următorul conținut:

„Se revocă Dispoziția nr. 205/28.02.2014 privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza  comunei Șiria.

ART.2 Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe site-ul instituţiei şi se comunică cu:

–          Instituţia Prefectului judeţului Arad,

–          secretarul comunei Şiria;

                pt. Primar,

            VICEPRIMAR,

          Buzdugan Viorel

                     A V I Z A T  

                                        SECRETAR,

                        Jr. Sârb Gabriela