ANUNȚ pentru vânzarea a trei tractoare U 650 şi a unui buldozer S 650 care va avea loc la Primăria comunei Şiria în data de 09.04.2019

1.VÂNZĂTOR Comuna Şiria, jud. Arad, com. Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, cod fiscal 3518920, tel. 0257531101, fax 0257531449, email: registratura@primariasiria.ro;

2.OBIECTUL VÂNZĂRII: vânzarea a trei tractoare U 650 cu nr. înmatriculare AR 38 SPP, AR 03 ADC şi nr. de înregistrare ŞIRIA AR 2016 şi a unui buldozer S 650 fără nr. de înregistrare.

3.DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:

3.1.Modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăriei comunei Şiria sau prin email;

3.2.Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartiment juridic -Primăria comunei Şiria, str. Regiment 85 Infanterie,nr.184,jud. Arad;

3.3.Costul documentaţiei şi condiţiile de plată: fară plată;

3.4 Bunurile valorificate pot fi văzute și verificate la sediul Primăriei comunei Șiria-parc auto în incinta Primăriei.

4.INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE:

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 09.04.2019, orele 10,00;

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Şiria, Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad;

4.3.Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar.

5.DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 09.04.2019, orele 13,00, la sediul Primăriei comunei Şiria.

6. PREȚUL MINIM DE PORNIRE A LICITATIEI: trei tractoare U 650 cu nr. înmatriculare AR 38 SPP, AR 03 ADC şi nr. de înregistrare ŞIRIA AR 2016, cu preţul iniţial de 21.500 lei/buc;

– buldozer S 650 fără nr. de înregistrare, cu preţul iniţial de 24.500 lei.

7. CHELTUIELI DE PARTICIPARE: garanția de participare la licitație este În sumă de 100 lei ; taxa de participare la licitație este în sumă de 50 lei.