ANUNȚ – AVIZ DE MEDIU

COMUNA ȘIRIA, titular al proiectului pentru proiectul “AMENAJARE DRUM FORESTIER ÎN COMUNA ȘIRIA, JUDEȚUL ARAD” propus a fi folosință actuală și propusă-drum forestier în extravilan conform Certificatului de urbanism nr. 332 din 27.12.2017 eliberat de Primăria Comunei Șiria, emis pentru proiectul de amenajare drum forestier, jud. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, Splaiul Mureș, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.