HCL NR. 109 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 109 din data de 22.07.2014 privind alocarea unei sume de bani pentru  realizarea unui monument funerar dedicat lui Iovu Crestici Consiliul local al comunei Şiria având în vedere  –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;    – expunerea de motive nr.6114/22.07.2014;    – raportul nr.6115/22.07.2014 înaintat de biroul financiar-contabil  și compartimentul … detalii..

HCL NR. 110 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 110 din data de 22.07.2014 privind aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne  de 416.735 lei, pentru finanțarea proiectului “Înfiinţare centru de documentare şi informare în comuna Şiria, judetul Arad”, care beneficiează de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeanăprin FEADR- Măsura 413.22 Consiliul local al comunei Şiria constatand necesitatea de a asigura resursele … detalii..

HCL NR. 111 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 111 din data de 22.07.2014 privind aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne  de 356.542 lei, pentru finanțarea proiectului ”Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii agricole, prin modernizarea de drumuri agricole de exploatatie existente in comuna Siria judetul Arad” care beneficiează de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prin FEADR-Măsura 411.25 Consiliul Local al comunei … detalii..

HCL NR. 112 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 112 din data de 22.07.2014 privind aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne  de 889.695 lei, pentru finanțarea proiectului proiectului ,,Achiziție utilaje pentru comuna Șiria, județul Arad” care beneficiează de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin FEADR-Măsura 413.22 Consiliul Local al comunei Şiria constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea … detalii..

HCL NR. 113 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 113 din data de 22.07.2014     privind revocarea HCL Șiria nr.35/27.02.2014 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia ,,Îmbunătăţirea infrastructurii agricole prin modernizarea de drumuri agricole de exploataţie existente pe teritoriul comunei Şiria, judetul Arad, etapa II” Consiliul local al comunei Şiria având în vedere  –  proiectul de hotărâre … detalii..

HCL NR. 114 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 114 din data de 22.07.2014 privind rectificarea suprafeței parcelei de teren intravilan, curţii construcţii, înscris în CF nr. 301093 Şiria,situat în localitatea Galşa, proprietatea publică a Comunei Șiria Consiliul local al comunei Şiria având în vedere       –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;          – expunerea de motive nr.6061/21.07.2014;         … detalii..

HCL NR. 115 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 115 din data de 22.07.2014 privind sistarea unor cărți de carte funciară privind unele terenuri proprietatea privată a comunei Șiria Consiliul local al comunei Şiria având în vedere     –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;      – expunerea de motive nr.6153/22.07.2014;       – raportul nr. 6154/22.07.2014 înaintat de Secretarul comunei … detalii..

HCL NR. 98 / 10.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 98 din data de 10.07.2014 privind  instrumentarea Proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA  INFRASTRUCTURII AGRICOLE, PRIN  MODERNIZAREA DE  DRUMURI  AGRICOLE  DE  EXPLOATAŢIE  EXISTENTE PE TERITORIUL  COMUNEI  ŞIRIA  ETAPA  II”, in vederea accesării Programului Național de Dezvoltare Rurală Măsura 411.25, AXA IV LEADER de către COMUNA ȘIRIA Consiliul local al comunei Şiria având în vedere  –  proiectul de … detalii..

HCL NR. 99 / 10.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 99 din data de 10.07.2014 privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii si a Proiectului Tehnic pentruinvestiţia „ÎMBUNĂTĂŢIREA  INFRASTRUCTURII AGRICOLE, PRIN  MODERNIZAREA DE  DRUMURI  AGRICOLE  DE  EXPLOATAŢIE  EXISTENTE PE TEROITORIUL  COMUNEI  ŞIRIA  ETAPA  II”        Consiliul local al comunei Şiria având în vedere            –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul … detalii..

HCL NR. 100 / 10.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 100 din data de 10.07.2014 privind participarea Consiliului Local Siria la Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa  IV LEADER, masura 413.22 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, cu proiectul ,, MODERNIZARE  DRUM  COMUNAL  DC 91  L=4,8 km”        Consiliul … detalii..