HCL NR. 20 / 31.01.2014

HOTĂRÂREA NR. 20 din data de 31.01.2014 privind aprobarea cotizaţiei comunei Şiria la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad” aferentă anului 2014 Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:          – proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;             -raportul de specialitate nr.758/28.01.2014   înaintat de secretarul comunei … detalii..

HCL NR. 19 / 31.01.2014

HOTĂRÂREA NR. 19 din data de 31.01.2014 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru luna decembrie 2013 Consiliul local al comunei Şiria având în vedere –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria; – adresa nr.107/30.01.2014 a Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Şiria,înregistrat cu nr.858/30.01.2014 … detalii..

HCL NR. 18 / 31.01.2014

HOTĂRÂREA NR. 18 din data de 31.01.2014 privind aprobarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014 şi a bugetului estimativ pe anii 2015-2017 Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:          – proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;             – raportul … detalii..

HCL NR. 17 / 31.01.2014

HOTĂRÂREA NR. 17 din data de 31.01.2014 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2014 şi a bugetului estimativ pe anii 2015-2017 Consiliul local al comunei Şiria având în vedere           –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria; –          raportul de specialitate nr. 838/30.01.2014 înaintat de biroul financiar- contabil din … detalii..

HCL NR. 16 / 31.01.2014

HOTĂRÂREA NR. 16 din data de 31.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rămas neutilizat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 Consiliul local al comunei Şiria având în vedere –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria; –          raportul de specialitate nr. 865/30.01.2014 înaintat de biroul financiar- contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria; –          … detalii..

HCL NR. 3 / 09.01.2014

HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 09.01.2014 privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local pentru anul 2014 Consiliul local al comunei Şiria având în vedere  –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria; – raportul de specialitate nr.46/07.01.2014 întocmit de administratorul public din cadrul Primăriei comunei Șiria; – expunerea de motive nr.45/07.01.2014; … detalii..

HCL NR. 2/ 09.01.2014

HOTĂRÂREA NR. 2 din data de 09.01.2014 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2013 din execedentul secţiunii de funcţionare a bugetului local pe anul 2013 şi din sumele  excedentului bugetului local din anii precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Consiliul local al comunei Şiria având în vedere … detalii..