Alte cereri, declarații și formulare

Pentru vehicule și autovehicule

Cerere_inregistrare_vehicul_care_nu_se_supune_inmatricularii.pdf

Cerere_radiere_vehicul__care_nu_se_supune_inmatricularii.pdf

Declaratie_auto__peste_12_tone_model__2016_ITL__006_Siria.pdf

Declaratie_fiscala_auto_model_2016__ITL__005_Siria.pdf

Declaratie_mijloace_transport_pe_apa_model_2016_ITL__007___Siria.pdf

Declaratie__scoatere_din_evidenta_auto_model__ITL_2016_016__Siria_-pf.pdf

Declaratie__scoatere_din_evidenta_auto_model__ITL_2016_016__Siria_-pj.pdf