Bilant si situatii financiare la 31.03.2014

bilant.pdf

contul de rezultat patrimonial.pdf

fluxuri de trezorerie.pdf

disponibil din fonduri cu destinatie speciala.pdf

situatia fluxurilor.pdf

bug local functionare.pdf

bug local functionare-cheltuieli.pdf

bug local dezvoltare-cheltuieli.pdf

bug local dezvoltare -venituri.pdf

plati bug ce reprezinta chelt efective.pdf

plati efectuate din titlul 56.pdf

venituri proprii functionare -venituri.pdf

venituri proprii dezvoltare -cheltuieli.pdf