Anunţ Etapa 3 – aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională I.I. Ivan Marin

Primăria comunei Şiria

Nr. 8286/24.09.2014

ANUNŢ

POSTAT pe SITE, AFIŞAT la sediul primăriei şi publicat în ZIAR

Data anunţului: 26.09.2014

Etapa 3 – aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

Primarul comunei Şiria anunţă că începând cu data de 26.09.2014 la sediul Primăriei Şiria, adresa – Şiria, str. Reg. 85 Infanterie nr.184, camera 16, se poate consulta documentaţia PUZ şi RLU – zona de servicii turism şi agrement. Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat I.I. IVAN MARIN GHEORGHE „IVN”, proprietar al terenului în suprafaţă de 5000 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şiria, în extravilanul localităţii Galşa, identificat prin CF nr.303030 Şiria şi CF nr.303029 Şiria;

Proiectantul PUZ-ului este B.I.A. “ C. MATEI” Oraviţa , jud. Caras Severin, prin specialist cu drept de semnatură R.U.R. – arh. Constantin Matei

Telefon: 0729/823460;

Beneficiarul PUZ-ului este I.I. IVAN MARIN GHEORGHE „IVN”

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, se pot depune în scris, observaţii, recomandări, sugestii şi opinii privind documentaţia, la registratura Primăriei comunei Şiria.

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta pe site-ul primăriei Şiria şi afişa la sediul acesteia în termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

Sârb Gabriela– secretarul comunei Şiria

Petcovici Emilia – responsabil cu activitatea de urbanism

Adresa: Şiria, str.Reg.85 Infanterie, nr.184, telefon: 0257531101/0257531449

e – mail:primariasiria@yahoo.com

PRIMAR,

ing. BOT VALENTIN

Autorizatii de construire emise pe teritoriul Comunei Şiria în anul 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ŞIRIA

 

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE PE TERITORIUL COMUNEI ŞIRIA ÎN ANUL 2014

 

Nr.

Crt.

Nr. AC/ Data emiterii/durata de executie (luni)

Beneficiar

Obiectul autorizării

Adresa solicitată

Nr CF/nr.cad/top

1

1/12.02.2014-36

Lăcătuş Robert

Casă familială P+M

Şiria, nr.1643A

303650

2

2/20.02.2014-24

Crişan Samirel

Casă familială P+1E

Şiria, nr.72A

301987

3

3/28.02.2014-36

Trif Adrian

Casă familială P+M şi gard la frontul stradal

Galşa nr.515A

305266

4

4/03.03.2014-24

SCPETROLMUNTEANOIL SRL

Staţie carburanţi şi clădire întreţinere auto

Şiria, nr.2011/A Lot 2

303366

5

5/03.03.2014-36

Oneţ Gheorghe

Casă familială parter

Galşa nr.820A

304356

6

6/03.03.2014-36

Weisz Tiberiu

Locuinţă unifamilială Sp+P

Mîsca, nr.203

301153

7

7/05.03.2014-36

Comuna Şiria

Înfiinţare centru de documentare şi informare în comuna Şiria, judeţul Arad

Şiria, nr.186

303081

8

8/17.03.2014-12

SC Compania de apă Arad SA

Organizare de şantier – statie de epurare

Siria FN

302323

9

9/17.03.2014-36

II Jelezniac Octaviana Maria Lia

Construire pensiune agroturistica

Siria, nr.474

303114

10

10/28.03.2014-36

SC ADEMETAL SRL

Modernizare capacitate de productie

Siria, FN

300685

11

11/28.03.2014-36

Steop Vasile

Continuare lucrari AC nr.31/2007- doua case Sp+P

Galsa FN

304932

12

12/08.04.2014-36

Carpaci Mircea si Lavinia

Casa P+1E

Siria, nr. 88

301345

13

13/08.04.2014-24

Laza Mircea si Cornelia

Anexa gospodareasca a exploatatiei agricole

Siria FN

307374

14

14/08.04.2014-24

Covaciu Marcel

Modificare casa – consolidare si extindere(P+1E)

Siria, nr.1762

301534

15

15/28.04.2014-36

Sc Compania de apă Arad SA

Modernizare staţie de epurare Siria

Siria, FN

302323

16

16/30.04.2014-24

Nedea Vasile Vlad

Anexa gospodareasca a exploatariei agricole

Siria extravilan

304306

17

17/05.05.2014-36

Comuna Siria

Îmbunătăţirea şi dezvolatrea infrastructurii agricole prin modernizarea de drumuri de exploataţie agricole

Siria, extravilan

Dom. public

18

18/09.05.2014-36

Iusco Ioan si Ileana

Casa familiala P+M

Galşa, nr.680

301903

19

19/09.05.2014-12

Nopîrcă Cristian

Realizare acces din exterior si compartmentare interioară

Galşa, nr.226

306980

20

20/21.05.2014-36

Comuna Şiria

Reabilitare si modernizare Şcoala generală

clasele I-VIII Galşa

Galşa, nr.264

Dom. public

21

21/23.05.2014-24

Dobrin Maria si Petru

Casa familială P

Galşa, nr.611

303370

22

22/02.07.2014-24

Potre Florian şi Călina

Anexă gospodărească P+M

Şiria, nr.221

306425

23

23/07.07.2014-12

SC Pensiunea Free Inn SRL

Împrejmuire teren 5600mp

Mâsca, F.N.

301567

24

24/07.07.2014-12

SC Pensiunea Free Inn SRL

Împrejmuire teren 2800mp

Mâsca, F.N.

301568

25

25/14.07.2014-36

Dolca Raul Narcis

Casă familială tip P şi garaj

Galşa, 323/B

307403

26

26/01.08.2014-36

Cîrpaci Mircea

Casă familială P+1E

Şiria nr.95

300599

27

27/01.08.2014-24

Boroica Ioan

Casă familială P

Şiria nr.1248

303869

28

28/11.08.2014-24

Moţoi Marian Daniel

Anexe gospodăresti ale exploatatiei agricole

Misca -extravilan

302077

29

29/11.08.2014-12

Preda Gheorghe Florin

Împrejmuire imobil

Siria nr.264

304483

30

30/18.08.2014-12

Muntean Marius

Împrejmuire faţadă imobil

Şiria nr.385

301908

 

Responsabil urbanism,

 

ing. Petcovici Emilia 

 

Autorizatii de construire emise pe teritoriul comunei Şiria în anul 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

 

PRIMĂRIA COMUNEI ŞIRIA

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE EMISE PE TERITORIUL

COMUNEI ŞIRIA ÎN ANUL 2014

 

Nr.

Crt.

Nr. AC/ Data emiterii/durata de executie (luni)

Beneficiar

Obiectul autorizării

Adresa solicitată

Nr CF/nr.cad/top

1

1/12.02.2014-36

Lăcătuş Robert

Casă familială P+M

Şiria, nr.1643A

303650

2

2/20.02.2014-24

Crişan Samirel

Casă familială P+1E

Şiria, nr.72A

301687

3

3/28.02.2014-36

Trif Adrian

Casă familială P+M şi gard la frontul stradal

Galşa nr.515A

305266

4

         

5

         

6

         

7

         

Responsabil urbanism,

ing. Petcovici Emilia 

Certificate de urbanism emise pe teritoriul comunei Siria în anul 2014 – actualizare martie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ŞIRIA

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE PE TERITORIUL

COMUNEI ŞIRIA ÎN ANUL 2014

Nr.

Crt.

Nr. CU/ Data emiterii

Beneficiar

Lucrarea solicitată

amplasament

Suprafaţă teren

(mp)

1

1/15.01.2014

Crişan Ramona Adina

Construire casa P+M

Şiria nr.1016

1260

2

2/28.01.2014

Foltuţ Florian Teodor

Construire sediu adminstrativ, hotel restaurant, hangar, parcare

Siria, F.N.

11423

3

3/28.01.2014

Iusco Ioan şi Iusco Ileana

Construire casă P+M

Galşa nr.680

800

4

4/28.01.2014

Dobre Ioan şi Dobre Mihaela

Construire anexa gospodăreasca a exploataţiei agricole

Misca F.N

1509

5

5/28.01.2014

Crisan Samirel Ioan

Construire casa P+1E

Siria nr.72/A

2100

6

6/28.01.2014

Mustaţă Romulus

Desfiintare clădire si anexa P (canton)

Şiria nr.2062

4300

7

7/28.01.2014

Comuna Siria

Modernizare drumuri agricole (DALI si DTAC)

Siria -extravilan

18856

8

8/05.02.2014

Comuna :iria

Elaborare DALI pentru Modernizare DC nr.91

Şiria DC 91

19200

9

9/05.02.2014

Laza Mircea

Construire anexă gospodărească a exploataţiei agricole

Şiria extreavilan

1050

10

10/05.02.2014

Potre Florian

Desfiinţare anexă şi construire anexă gospodărească P+M

Şiria, nr.221

2500

11

11/05.02.2014

Sc Compania de Apă Arad SA

Modernizare staţie de epurare Şiria

Şiria FN

14000

12

12/05.02.2014

Sc Compania de Apă Arad SA

Modernizare staţie de epurare Şiria –organizare de şantier

Şiria FN

14000

13

13/14.02.2014

Cîrpaci Dănuţ

Construire casă P; desfiintare anexă

şiria, nr.525

1442

14

14/24.02.2014

Cîrpaci Mircea

Desfiinţare casă

Şiria, nr.95

4366

15

15/24.02.2014

Nedea Vasile Vlad

Construire anexă gospodărească a exploataţiei agricole

Şiria extreavilan

1200

16

16/28.02.2014

Crisan Samirel Ioan

Operaţiuni notariale – comasare

Şiria, nr.1491

1449

Responsabil urbanism,

Ing.Petcovici Emilia

Anunt: Etapa 3 – aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională / investitor privat PAVEN DIANA MĂDĂLINA

Nr. 1563/26.02.2014

ANUNŢ

POSTAT pe SITE, AFIŞAT la sediul primăriei şi publicat în ZIAR

Data anunţului: 27.02.2014

Etapa 3 – aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

Primarul comunei Şiria anunţă că începând cu data de 27.02.2014 la sediul Primăriei Şiria, adresa – Şiria, str. Reg. 85 Infanterie nr.184, camera 16, se poate consulta documentaţia PUZ şi RLU – zona de servicii în turism. Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat PAVEN DIANA MĂDĂLINA – P.F.A., proprietar al terenului în suprafaţă de 10422 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şiria, în intravilanul şi extravilanul localităţii Mîsca, identificat prin CF nr.302030 Şiria şi CF nr.302942 Şiria;

Proiectantul PUZ-ului este SC ARHITEKT STUDIO SRL Timişoara, jud. Timiş, prin specialist cu drept de semnatură R.U.R. – arh. Ionasiu Adrian

Telefon: 0728966848

Beneficiarul PUZ-ului este PAVEN DIANA MĂDĂLINA – P.F.A.

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, se pot depune în scris, observaţii, recomandări, sugestii şi opinii privind documentaţia, la registratura Primăriei comunei Şiria.

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta pe site-ul primăriei Şiria şi afişa la sediul acesteia în termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

Sârb Gabriela– secretarul comunei Şiria

Petcovici Emilia – responsabil cu activitatea de urbanism

Adresa: Şiria, str.Reg.85 Infanterie, nr.184, telefon: 0257531101/0257531449

e – mail:primariasiria@yahoo.com

PRIMAR,

ing. BOT VALENTIN

Certificate de urbanism emise pe teritoriul comunei şiria în anul 2014

Descarca in format PDF


ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ŞIRIA

certificate de urbanism emise pe teritoriul

comunei şiria în anul 2014

Nr.

Crt.

Nr. CU/ Data emiterii

Beneficiar

Lucrarea solicitată

amplasament

Suprafaţă teren

(mp)

1

1/15.01.2014

Crişan Ramona Adina

Construire casa P+M

Şiria nr.1016

1260

2

2/28.01.2014

Foltuţ Florian Teodor

Construire sediu adminstrativ, hotel restaurant, hangar, parcare

Siria, F.N.

11423

3

3/28.01.2014

Iusco Ioan şi Iusco Ileana

Construire casă P+M

Galşa nr.680

800

4

4/28.01.2014

Dobre Ioan şi Dobre Mihaela

Construire anexa gospodăreasca a exploataţiei agricole

Misca F.N

1509

5

5/28.01.2014

Crisan Samirel Ioan

Construire casa P+1E

Siria nr.72/A

2100

6

6/28.01.2014

Mustaţă Romulus

Desfiintare clădire si anexa P (canton)

Şiria nr.2062

4300

7

7/28.01.2014

Comuna Siria

Modernizare drumuri agricole (DALI si DTAC)

Siria -extravilan

18856

Responsabil urbanism,

Ing.Petcovici Emilia

Anunt etapa 2 elaborare propuneri P.U.Z. – investitor privat I.I. IVAN MARIN GHEORGHE „IVN”

Primăria comunei Şiria

Nr . 10066/16.12.2013

ANUNŢ

POSTAT pe SITE, AFIŞAT la sediul primăriei şi la ziar

Data anunţului: 18.12.2013

Etapa 2 – elaborare a propunerilor de P.U.Z.

Primarul comunei Şiria anunţă publicul, autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor din zona despre elaborarea propunerilor de PUZ şi RLU –  zona de servicii turism şi agrement – de către investitorul privat I.I. IVAN MARIN GHEORGHE „IVN” pe terenul în suprafaţă  de 5000 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şiria, în extravilanul localităţii Galşa, identificat prin CF nr.303030 Şiria şi CF nr.303029 Şiria;

Proiectantul PUZ-ului este B.I.A. “ C. MATEI” Oraviţa , jud. Caras Severin, prin specialist cu drept de semnatură R.U.R.  – arh. Constantin Matei

Telefon: 0729/823460;

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei Şiria , în perioada 18.12.2013 – 06.01.2014

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 06.01.2014 ora 10:00, la sediul Primăriei Şiria.

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afişa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

SârbGabriela– secretarul comunei Şiria

Petcovici Emilia – responsabil  cu activitatea de urbanism                               

 Adresa: Şiria, str.Reg.85 Infanterie, nr.184, telefon: 0257531101/0257531449

 e – mail:primariasiria@yahoo.com

                                                                            PRIMAR,

                                                                  ing.BOT VALENTIN