Best Joomla Template by Web Design

Investitii

Publicat: Vineri, 02 Septembrie 2011

Nr.
Crt.
Localitatea Denumirea proiectului Prezentarea succintă a proiectului Stadiul actual al lucrării (%) Valoarea investiţiei ( LEI RON ) Schema de finanţare Observaţii ( la lucrările finalizate se va trece şi data când a avut loc recepţia finală)
31 Şiria DC 88B MDJ 708B - Mănăstirea Feredeu 0+000-5+600
100 3.104.948,22 HG 577 / 1997 /2 23.12.2009 PVR la terminarea lucrarilor
32 Şiria Modernizare iluminat public montarea a 700 buc. corpuri de iluminat economice 0 300.000,00 Buget Local Licitaţie în curs de pregătire
33 Şiria remodelare şi extindere cămin cultural Şiria extindere şi modernizare 90 1.097.501,74 Bugetul local
34 Şiria Canalizare menajeră in localităţile Şiria, Galşa şi Mîsca - etapa 1 Staţie de epurare modulară, canal colector Dn 400 mm; L=2,6 km 100 3.218.641,91 Phare 18.02.2010 PVR la terminarea lucrarilor
35 Şiria Extindere şi modernizare Şcoala Generală Ioan Slavici, Şiria extindere Dp+P+1E şi modernizare corp existent 5 4.109.000,00 P.O.R în curs de execuţie lucrări
36 Şiria Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole, prin modernizarea de drumuri agricole şi construirea de drumuri agricole de exploataţie noi, pe teritoriul comunei Şiria L 18,5 km 0 5.090.000,00 PNDR eligibil fără finanţare
37 Şiria Modernizare stadion comuna Şiria Modificări interioare, teren fotbal, pistă alergare, groapă nisip, nocturnă. 95 649.000,00 OG 7 / 2006 (LG 71/2006)
38 Şiria Modernizare drum comunal DC 68A L 2,046 km, la Galşa 100 566.438,08 Bugetul local şi buget de stat 13.12.2010 PVR la terminarea lucrarilor
39 Şiria Extindere alimentare cu apă Galşa şi Mîsca Reţele de distribuţie L =18 km 0 4.738.000,00 AFM proiect depus pt. finanţare
40 Şiria Alimentare cu gaze naturale a comunei Şiria Conductă de medie presiune (Şiria, Galşa, Mîsca) L 5,75 km, 1 SRMS, reţea de distribuţie de joasă presiune L 74,255 km 0 9.965.000,00 Concesionat la Gaz vest faza de proiectare
41 Şiria Modernizare DJ 708 B şi DJ 708 C - Drumul vinului: Păuliş, Ghioroc, Covăsânţ, Şiria
0 61.353.550,00
Termen PIGF: 2013
42 Şiria Centru local de informare şi promovare turistică
0 914,284 PNDR măs.313 depus pt. finanţare
43 Şiria modernizarea reţelei de străzi în satele Şiria, Galşa şi Mîsca modernizare 19,751 km 0 9.328.522,00 PNDI