Anunt: propunere PUZ SC AGRO VERDE SRL

Primăria comunei Şiria Nr.8140/13.10.2011   ANUNŢ   POSTAT pe SITE şi AFIŞAT la sediul primăriei Data anunţului:14.10.2011 Etapa 2 – elaborare a propunerilor de P.U.Z.   Primarul comunei Şiria anunţă publicul, autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor din zona despre elaborarea propunerilor de PUZ şi RLU – zona pentru funcţiuni complementare activităţilor viticole .   Beneficiarul … detalii..

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE PE TERITORIUL COMUNEI SIRIA IN ANUL 2011

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD PRIMĂRIA COMUNEI ŞIRIA CERTIFICATE DE URBANISM EMISE PE TERITORIUL COMUNEI ŞIRIA ÎN ANUL 2011 Nr. Crt. Nr. CU/ Data emiterii Beneficiar Lucrarea solicitată amplasament Suprafaţă teren mp 1 1/07.01.2011 Antonescu Mariana Operaţiuni notariale Mîsca, nr.285-286 3077 2 2/11.01.2011 Mihălescu Codruţ Operaţiuni notariale Şiria, nr.749 2941 3 3/11.01.2011 Chevereşan Emil Operaţiuni notariale Şiria, … detalii..

ANUNT: ETAPA 1 – INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Primăria comunei Şiria Nr.6987/30.08.2011   ANUNŢ POSTAT pe SITE şi AFIŞAT la sediul primăriei   Data anunţului:01.09.2011 ETAPA 1 – INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL   Primarul comunei Şiria anunţă publicul, autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor din zona despre intenţia realizării unui PUZ şi RLU – zona de servicii turistice – de către investitorul … detalii..

Anunt INTENbIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Primăria comunei Şiria Nr.6214/27.07.2011 ANUNŢ POSTAT pe SITE şi AFIŞAT la sediul primăriei Data anunţului:28.07.2011 ETAPA 1 – INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL Primarul comunei Şiria anunţă publicul, autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor din zona despre intenţia realizării unui PUZ şi RLU – zona de servicii turistice – de către investitorul privat SC PENSIUNEA … detalii..

ANUNT: INTENbIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

ANUNŢ

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Primarul comunei Şiria anunţă publicul, autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor din zona despre intenţia realizării unui PUZ şi RLU – zona pentru funcţiuni complementare activităţilor viticole – de către investitorul privat SC AGRO VERDE SRL, proprietar al terenului în suprafaţă de 7000 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şiria în extravilanul localităţii Şiria, identificat prin CF nr.300619, nr. cad.906.

ANUNT: Intentie de elaborare a PUZ Siria Est

CONSILIUL LOCAL ŞIRIA ANUNŢĂ INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONA NOUĂ DE LOCUINŢE –

ŞIRIA EST

 

Iniţiator:CONSILIUL LOCAL ŞIRIA

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SÃ TRANSMITÃ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal – Zona nouă de locuinţe – Şiria est – în perioada.19.04.2011 – 03.05.2011