ANUNŢ referitor la elaborarea unor proiecte de hotărâre care vor fi supuse adoptării în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015

Nr. 8675/17.08.2015

ANUNŢ

referitor la elaborarea unor proiecte de hotărâre care vor fi supuse adoptării în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015

Având în vedere prevederile art. 7 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 republicată, aducem la cunoştinţa publică că în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna septembrie 2015 se vor supune spre analiză şi adoptare următoarele proiecte de hotărâre:

 1. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2015 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii aferent anului 2015;

 2. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, în cursul anului 2015;

 3. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr.308055, nr.cad.3308055 ,trup izolat – curţii construcţii, intravilan situat în localitatea Mîsca, f.n. în suprafaţă de 60880 mp, proprietatea privată a Comunei Şiria;

 4. aprobarea proiectului de hotărâre privind trecerea în proprietatea privată a comunei Şiria a parcelei de teren situată în intravilanul localităţii Şiria, înscrisă în CF nr. 307396 Şiria în suprafaţă de 914 mp, nr. cad. 307396, proprietatea Statului Român;

 5. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru realizarea unui monument dedicat lui Ștefu Nicolae;

Textele integrale ale proiectelor pot fi consultate pe site-ul comunei Şiria.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii privind proiectele de acte normative până la data de 21.09.2015 la Primăria comunei Şiria – compartiment juridic.

SECRETAR,

Jr. Sârb Gabriela

ANUNŢ referitor la elaborarea unor proiecte de hotărâre care vor fi supuse adoptării în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015

Nr.7832 /23.07.2015

ANUNŢ

referitor la elaborarea unor proiecte de hotărâre care vor fi supuse adoptării în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015

Având în vedere prevederile art. 7 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 republicată, aducem la cunoştinţa publică că în şedinţa ordinară a Consiliului Local Şiria din luna august 2015 se vor supune spre analiză şi adoptare următoarele proiecte de hotărâre:

 1. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2015 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii aferent anului 2015;

 2. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 1000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu aniversarea unei persoane care împlineşte vârsta de 103 de ani ;

 3. aprobarea proiectului de hotărâre privind sumei de 15.000 lei în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea vinului în Podgorie ed. a VII – a” în data de 13.09.2015;

 4. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea casării unui mijloc fix;

 5. aprobarea proiectului de hotărâre privind încadrarea în categoria de drum comunal a unui drum de exploatare din comuna Şiria;
 6. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cumpărării cotei de 2/9 din imobilul înscris în CF nr.302325,din localitatea Şiria str. 85 Infanteriei nr. 1844, proprietar Banca Cooperatista “Mureșul” Arad;

 7. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului intravilan-curții construcții, înscris în CF nr.306750 Șiria,din localitatea Galșa nr.719, proprietar tabular Kollar Ioan;

 8. aprobarea încheierii unui contract de concesiune cu CMI Suciu Bogdan, pentru spațiul cu destinația de cabinet medical în suprafață de 64,4 mp, situat în localitatea Șiria str. 85 Infanteriei nr.90;

Textele integrale ale proiectelor pot fi consultate pe site-ul comunei Şiria.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii privind proiectele de acte normative până la data de 21.08.2015 la Primăria comunei Şiria – compartiment juridic.

SECRETAR,

Jr. Sârb Gabriela

Comunicat de presă – proiect „Reabilitare si Modernizare Şcoala Generala cu Clasele I-VIII Galşa”

Conţinutul acestui material nu reprezintăîn mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă

 

În data de 30.09.2014 a fost semnat contractul de finanţare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 şi Unitatea administrativ-teritorială a Comunei Siria în calitate de beneficiar, în vederea finanţării proiectului de investiţii ,,Reabilitare si Modernizare Scoala Generala cu Clasele I-VIII Galsa” în valoare de 643.780,60 lei, din care valoarea eligibilă este de 608.220,60 lei. Finanţarea nerambursabilă este de 98 % din valoarea cheltuielilor eligibile respectiv de 596.056,18 lei.

Proiectul este finantat prin Regio – Programul Operational Regional si va fi implementat în Comuna Siria, Sat Galsa , Str. Principala , nr.139A , Jud. Arad. Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni de la semnarea contractului de finanţare.
Proiectul vizează reabilitarea Școlii Generale din Satul Galsa Comuna Siria si prevede următoarele lucrări de interventie si reabilitare:
– inlocuirea sarpantei si a invelitorii afente, obiecte ce prezinta un stadiu inaintat de degradare fizica
– extinderea cladirii scolii cu o terasa acoperita, avand o structura de rezistenta independenta fata de cladirea existenta
Siria : Noiembrie 2014
Investim în viitorul tău !
Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


Comunicatul original, în forma în care a fost el emis, poate fi consultat in format PDF, urmând următorul link:

Comunicat_de_presa_conferinta_lansare_proiect_siria.pdf