HCL 3 / 8.01.2013

  HOTĂRÂRE NR.3 / 8.01.2013 din data de 08.01.2013 privind aprobarea structurii reţelei şcolare de pe raza comunei Şiria pentru anul şcolar 2013-2014  Consiliul local al comunei Şiria având în vedere: Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria; raportul de specialitate nr.74/07.01.2012 al secretarului comunei Şiria; expunerea de motive nr.75/07.01.2012; adresa nr.53/04.01.2013 a Inspectoratului … detalii..

HCL 4 / 8.01.2013

  HOTĂRÂRE NR.4 / 8.01.2013 din data de 08.01.2013 privind acordarea avizului de principiu în vederea înfiinţării Poliţiei locale a comunei Şiria Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere: – proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria; – expunerea de motive prin care se propune înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale a comunei Şiria, … detalii..

HCL 2 / 8.01.2013

HOTĂRÂRE NR.2 / 8.01.2013 privind aprobarea planului anual de lucrări de interes local pentru anul 2013 Primarul comunei Şiria având în vedere: – raportul de specialitate nr.65/07.01.2012 întocmit de serviciul urbanism; – expunerea de motive nr.66/07.01.2012; ţinând cont de prevederile: – art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat; – art. 36 alin.(2), lit. … detalii..