COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ din PRIMĂRIA COMUNEI ȘIRIA este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

 Activitatea compartimentului este asigurată de către :
IAKAB MARIA, referent superior autoritate tutelară
FLOROIU CLAUDIA, referent superior asistență social
PROGRAM CU PUBLICUL
LUNI – JOI 8 – 14
VINERI 8 – 12
FORMULARE UTILE